We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: in de zorg werk je nooit alleen. Huisarts, specialist, verloskundige, de KNRM Reddingsbrigade: al deze ketenpartners hebben we soms dagelijks, soms maandelijks nodig in de uitvoerende zorgverlening. Daarnaast werken we samen op beleidsniveau en doen we onderzoek. In 2017 hebben we met het LUMC onderzoek gedaan naar de factor ‘tijd’ rondom een acute beroerte. Dit onderzoek levert nu al nieuwe wegen op. Patiënten met een beroerte krijgen nu sneller de juiste behandeling op de juiste plek.

KETENPARTNERS

KETENPARTNERS

In 2017 vonden we ook in de samenwerking met onze partners nieuwe wegen. Klik op de partner-iconen voor concrete voorbeelden.

FILM ‘SAMENWERKEN OP DE FIETS'

FILM ‘SAMENWERKEN OP DE FIETS’

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET HET LUMC

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET HET LUMC

‘Niet eerst nog ondergoed pakken’

Lekkerkerk, 5 november 2017, 19.00 u. Gea van den Hoek (56) voelt acuut al het leven uit de rechterhelft van haar lijf trekken. Haar man belt direct 112. Binnen tien minuten is de ambulance er. Een half uur later is ze in het ziekenhuis. ‘Bij een acute beroerte draait alles om tijd.’  De tijd is zo belangrijk dat het LUMC samen met RAV Hollands Midden onderzoek doet naar het nog verder verkorten van die tijd.

De patiënt
Gea van den Hoek kan na een acute beroerte weer werken en rondjes lopen met haar hond. Dankzij het snelle handelen van A) haar man, B) het ambulanceteam en C) de staf in het ziekenhuis: ‘Ik ben jullie zo dankbaar. Ik weet het, het is jullie werk maar het is wel net hóe je dat doet. De ambulanceverpleegkundige en -chauffeur vertelden wat ze deden en stelden me gerust. In het ziekenhuis ging ik direct in de scan en kreeg ik bloedverdunners. Echt fantastisch werk hebben jullie geleverd.’

Daarom dit onderzoek
Dit soort verhalen met een goede afloop willen we meer horen. Daarom is het LUMC, met ondersteuning van de Hersenstichting, een half jaar geleden een onderzoek gestart naar de tijdslijnen in het behandelproces bij een acute beroerte. Arts-onderzoeker Gaia Koster van het LUMC: ‘Hoe sneller je de behandeling kunt beginnen, hoe groter de kans dat de patiënt herstelt. De vertragende factor is in 90% van de gevallen te vinden bij ons, de keten van zorgverleners. Daarom is het belangrijk om alle medewerkers in de zorgketen bewust te maken van hun gedrag.’

Hoe verloopt het onderzoek?
Fase 1: Met hulp van een bandje dat om de pols van de patiënt gaat en een handheld aan de wand van de ambulance wordt de tijd continu geregistreerd. Vanaf het moment dat de ambulance arriveert bij de patiënt, wordt de behandeltijd op deze manier automatisch bijgehouden. Eenmaal in het ziekenhuis wordt de functie van de handheld overgenomen door tablets op de behandelroutes en in de behandelkamers van het ziekenhuis.

Fase 2: Als er voldoende tijdgegevens zijn verzameld, krijgt een deel van de medewerkers tijdens het werk continu (audio)visuele feedback: ‘je werkt op gemiddeld tempo’ of ‘je zit onder het gemiddelde tempo: kun je versnellen?’

Wat is de rol van RAV Hollands Midden?
Jan Bosch, onderzoeker
: ‘In ieder geval niet sneller rijden of andere onnodige risico’s nemen. Wij doen mee aan dit onderzoek omdat wij de eersten zijn in de acute zorgketen CVA. Wij nemen hier, op verzoek van het LUMC, onze verantwoordelijkheid in. Het onderzoek vraagt van onze medewerkers wel alertheid. Continu moeten zij zich de vraag stellen wat ze kunnen doen om de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek te hebben zodat de behandeling kan worden gestart. Dus: zo snel mogelijk vertrekken. Niet twijfelen omdat je het nog niet zeker weet, niet eerst nog telefonisch de familie op de hoogte brengen of ondergoed pakken.’

Wat is het resultaat?
Gaia
: ‘Goed: na dit half jaar is de tijd in de keten al korter geworden vergeleken met de tijden van vijf, zes jaar geleden. Dit onderzoek is inmiddels een landelijke studie geworden dat in drie ambulanceregio’s en zeven ziekenhuizen plaatsvindt.’
Jan: ‘Met elkaar zijn we in staat om de zorg voor de patiënt te verbeteren. “Wij van de ambulance” hebben direct invloed op de keten. Dat is gaaf om te merken. Ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen zeggen nu: “Kom maar op met die feedback. Ik ben wel benieuwd of ik bovengemiddeld presteer.”’